ALP ELEKTRONIK ::.. EMD Mühendislik ..::

   

Direnç Nedir?

Direnç kelimesi, genel anlamda, "bir güce karşı olan direnme" olarak tanımlana bilir. Elektrik ve elektronikte direnç, iki ucu arasına gerilim uygulanan bir maddenin akıma karşı gösterdiği direnme özelliğidir. Kısaca; elektrik akımına gösterilen zorluğa DİRENÇ denir. Direnç"R" veya "r" harfi ile gösterilir, birimi ohm (?) dur.

Direncin devredeki rolü:

Bir "E" gerilim kaynağına "R" direncinden, Şekil 1.1'de gösterilmiş olduğu gibi, bir " I " akımı akar.Bu üç değer arasında Ohm kanununa göre şu bağlantı vardır.E=I.RBirimleri:
E: Volt    I: Amper    R: Ohm  (?)

Direnç Türleri:

Dirençler iki gruba ayrılır:
 1. Büyük güçlü dirençler

 2. Küçük güçlü dirençler

 •  Büyük Güçlü Dirençler;:

2W üzerindeki dirençler büyük güçlü direnç grubuna girer.

 •  Küçük Güçlü Dirençler;

Küçük güçlü dirençlerin sınıflandırılması:
 1. Sabit Dirençler

 2. Ayarlı Dirençler

 3. Termistör (Terminstans)

 4. Foto Direnç (Fotorezistans)

Gerek büyük güçlü olsun, gerekse de küçük güçlü olsun, bütün dirençlerin belirli bir dayanma gücü vardır.

Bir Direncin Harcadığı Güç:

 1. U: Dirençteki gerilim düşümü (Volt)

 2. R: Direncin değeri (Ohm)

 3. I: Geçen akım (Amper)

 4. P: Direncin gücü (Watt)

Direnç Üzerinde Harcanan Güç Üç Şekilde İfade Edilir:
 1. Akım ve gerilim cinsinden: P=U.I 'dır

 2. Akım ve dirençcinsinden; (ohm kanununa göre): U=I.R 'dir.
  Bu "U" değeri P=U.I 'da yerine konulursa: P= I2R olur.

 3. Gerilim ve dirençcinsinden; (ohm kanununa göre): I=U/R 'dir.
  Bu "I" değeri, P=U.I 'da yerine konursa,  P= U2/R olur.